Paliativní péče v zařízeních sociálních služeb ČR

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína v Evropě, v Česku a na Slovensku v roce 2011

Číslo abstraktu: 06

Autoři: Ing. Jiří Horecký, MBA

Předneseno pod názvem: Zdravotní a paliativní péče v sociálních službách

   Od roku 2007 je zákonem o sociálních službách poskytována lege artis zdravotní péče. Již v prvních měsících se však ukázala řada komplikací spojených s touto novou úpravou. Poskytování a kvazi poskytování zdravotní péče v pobytových službách zůstává tak do dnešního dne jednou z nejproblematičtějších součástí nového systému poskytování sociálních služeb. Nejasná hranice mezi zdravotním a sociálním výkonem je pozorovatelná také v oblasti paliativní péče. V pobytových zařízeních sociálních služeb jde spíše o marginální záležitost a stejně tak je tomu i v případě koordinace terénní zdravotní, sociální a, je–li vůbec dostupná a existující, paliativní péče

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011