Paliativní radioterapie bronchogenního karcinomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 168

Autoři: MUDr. Magda Macháňová

Léčbě plicních nádorů je věnováno velké úsilí současné onkologie. Přes zavedení mnoha nových cytostatik i přes vývoj biologických agens má však bronchogenní karcinom stále ve vysokém procentu případů závažnou prognosu. V těchto případech bývá radioterapie s paliativním záměrem, která má za úkol odstranit symptomy, snižující kvalitu života nemocného, metodou volby. …

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007