PALIATIVNÍ SEDACE − INDIKACE, ÚSKALÍ, PROVEDENÍ

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 32

Autoři: MUDr. Irena Závadová

Paliativní medicína je obor, jehož hlavním cílem je kvalita života nemocného, úleva od projevů závažné, život ohrožující nemoci. U pacientů s refrakterními symptomy − tedy symptomy, které se nedaří obvyklými léčebnými postupy zvládat, případně nelze očekávat úlevu v rozumném časovém rámci − lze zvážit zahájení paliativní sedace. Jde o záměrné použití sedativ, jehož cílem je dosáhnout snížené hladiny vědomí, a ulevit tak od jinak neztišitelného utrpení umírajícího nemocného. Protože jde ale o postup krajní nouze, musí být vždy pečlivě zhodnocena indikace k jeho použití. A tady existují určitá rizika, jejichž neznalost může poškodit jak nemocné a jejich rodiny, tak i zdravotníky. V přednášce budou popsány indikace, rizika a postup pro zahájení a udržování paliativní sedace.

e-mail: irena.zavadova@cestadomu.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014