Parciální nefrektomie (nephron sparing surgery) u dětí s nádory ledvin.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Onkourologie

Číslo abstraktu: 203

Autoři: L. Lešková; MUDr. Josef Mališ; MUDr. Luboš Zeman; MUDr. Martin Kynčl; MUDr. Běla Malinová; MUDr. Daniela Kodetová; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Obecně používanou chirurgickou léčbou nádorů ledvin je radikální nefrektomie primární nebo po předcházející neodjuvantní chemoterapii. Neradikální ledvinu šetřící chirurgické zákroky se provádějí nejčastěji u oboustranných procesů, ale v poslední době nalézají uplatnění také u jednostranných nádorů ledvin, především v situacích, kdy nález je zachycen všas, nejčastěji u dispenzarizovaných dětí pro vyšší riziko vzniku nádorů ledvin.

V průběhu let 1988 až 2007 (20 let) jsme přijali 286 dětí s diagnózou nefroblastomu, z nichž u 25 jsme zvažovali neradikální nefrektomie, buď pro oboustranný nádorový proces (20x) nebo pro relativně malý nádor, zachycený v počátečních stadiích onemocnění (5x). Čtyři děti měly současně kongenitální malformaci (WAGR - 2, Denis-Drash - 1, Edward sy - 1). U 16 dětí byl nádor lokalizován pouze na ledviny, 4 děti měly iniciálně postiženy také plíce. Iniciální nefrektomie více postižené ledviny byla provedena u 4 dětí, lx biopsie. Chemoterapie byla zahájena zvyklou dvojkombinací vinkristinu a aktinomycinu u lokalizovaných forem, diseminované stavy byly léčeny trojkombinací (plus doxorubicin). Po dosažení maximální možné regrese byla provedena operace - nefrektomie více postižené ledviny a parciální resekce zbývající. Pět dětí ze 16 s lokalizovaným nefroblastomem mělo progresi onemocnění v průběhu léčby chemoterapií (3 lokální relaps, 1 lokální plus plíce a 1 jen plíce). Všechny děti s relapsem dosáhly 2. CR/VGPR po změněné terapii, později pouze jedno dítě zemřelo na progresi onemocnění. Medián sledování vyléčených dětí je 10,2 let. Ze 4 dětí, které měly iniciálně diseminované onemocnění 3 žijí bez známek aktivity onemocnění, jedno dítě zemřelo, protože rodiče odmítli navrhovanou léčbu.

Parciální resekce ledviny (ledvin) je většinou vynuceným chirurgickým postupem u oboustranných procesů, včasná diagnóza umožňuje uvažovat o resekci ledviny i u některých jednostranných procesů. Většinou se k resekci přistupuje po zmenšení ložisek cytostickou léčbou. Je předmětem stálé diskuze, zda tato chemoterapie má být zahájena jen za základě nálezů zobrazovacích metod a nebo je nezbytná či vhodná iniciální biopsie.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009