PCR DETECTION OF NON-MTC T(11;14) TRANSLOCATIONS IN MANTLE CELL LYMPHOMA

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 15. Non-Hodgkin lymphoma - Biology

Číslo abstraktu: 0430

Autoři: MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Mgr. Jana Šupíková; Mgr. Andrea Marečková; Mgr. Hana Skuhrová Francová; MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Ingrid Vášová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1430

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010