Péče o profesionální pečovatele.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 062p

Autoři: J. Macková

O potřebách profesionálních pečovatelů onkologicky nemocných lidí se hovoří až v posledních letech a existuje velmi málo seriozních výzkumů zaměřených na tuto problematiku. Role pečovatele je velmi náročná a ovlivňuje pečovatele emocionálně, fyzicky i psychicky.
Pečovatele lze podpořit a ne vše se odvíjí od financí. Emocionální podpora může spočívat ve vyslechnutí kolegy či kolegyně, psychická podpora může být poskytována formou supervize a kognitivní podpora může mít formu zajímavé přednášky například na téma odpočinku a prevence vyhoření.
Na profesionální pečovatele jsou kladeny stále vyšší nároky. Spokojenost a pohoda profesionálního pečovatele může být rovněž jedním z faktorů ovlivňujícím ve finále spokojenost pacienta. Je tedy etické nestarat se o potřeby profesionálních pečovatelů?

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006