Pečlivé sledování vs. aktivní léčba lokalizovaného karcinomu prostaty u muže ve věku 60-70 let. 10 leté výsledky primárně konzervativního postupu ve skupině 141 mužů s karcinomem prostaty

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 040

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014