Pemetrexed in advanced non-small cell lung cancer: A randomized trial of 500 mg/m2 vs 900 mg/m2 in 588 patients who progressed after platinum-containing chemotherapy

Konference: 2007 43th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Lung Cancer

Číslo abstraktu: LBA7727

Autoři: M. H. Cullen; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; S. Sörenson; S. Novello; J. R. Fischer; A. Joy; M. Zereu; P. Peterson; C. Visseren-Grul; N. Iscoe

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

20. června bude abstrakt publikován rovněž v Supplementu časopisu

Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, No. 18S (June 20 Supplement), 2007.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2007