Pendulující myom jako obraz ovariálního karcinomu kazuistika.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 270

Autoři: MUDr. Pavla Hrdličková; MUDr. Miloš Bláha

Leiomyom je mezenchymový benigní tumor vznikající proliferací hladké svaloviny děložního těla. Je nejčastějším nádorem děložního těla, který lze diagnostikovat u žen mezi 30-50 lety. Jedná se o hormonálně závislý nádor s esrtogenními i progesteronovými receptory, který regreduje po menopauze nebo léčbě analogy gonadoliberinů. Projevuje se většinou nepravidelným děložním krvácením, bolesti a pocity tlaku v podbřišku. Terapie je převážně chirurgická (enukleace myomu, hysterektomie). Obezřetní bychom měli být v případě rychle rostoucích myomů, kde nelze vyloučit malignitu (sarkom).

Kazuistika
60 letá pacientka, subjektivně z gynekologického hlediska bez výraznějších obtíží. Přibližně čtyři roky pozorovala nerovnoměrné zvětšování břicha, převážně v oblasti pravého podžebří a podbřišku. Při gynekologické prohlídce zjištěna palpačně tumorózní rezistence vycházející z malé pánve a dosahující nad pupek, hladká, ale lehce nerovná. Další tumorózní rezistence v oblasti pravé podjaterní krajiny velikosti 10 cm. Klinické vyšetření uzavřeno jako uterus myomatosus permagnus, Kystoma ovarii l.dx.
V rodině pozitivní onkologická anamnéza, matka ca mammy, otec ca střev. Dále pro diagnozu malignity přispívá nikotinismus (20-30 cigaret denně po mnoho let), nuligravidita a nuliparita pacientky.

Laboratorně nález hraničně zvýšených hodnot CA 125: 72 kU/l (norma do 35,0). Tumor marker CA 19-9 v normě. Dále nález hypercholesterolemie a mikroskopické hematurie, ostatní hodnoty v normě.
Dle UZ břicha rozsáhlý tumor gynekologické etiologie, odpovídající v.s. mnohočetné myomatoze.
Provedeno CT břicha, retroperitonea a celé pánve, které popisuje v játrech několik cystoidních ložisek, ne zcela homogenně hypodenzních. Na dolní okraj jater navazuje rozsáhlá tumorózní expanze, relativně samostatná, velikosti 18x10 cm, další nepravidelně ovoidní expanze smíšené denzity vyplňuje velkou pánev, cca 15 cm v průměru. Bez volné tekutiny, v retroperitoneu neshledány patologické uzliny nebo jiné ložiskové změny. Závěr CT vyšetření se přiklání k obrazu spíše maligního tumoru vycházejícího z ovariíí, s dvěmi velkými porcemi, subhepatickou a pánevní, se suspektními metastázami do jater.

Indikována abdominální hysterektomie s oboustrannou adnexektomií. Peroperačně nález zvětšené dělohy do velikosti 15x25 cm s mnohočetnými myomy, vyplňující celou malou pánev, z pravé hrany na stopce vyrůstající myom dosahující podjaterní krajiny celkové velikosti 12x15 cm. Adnexa normální velikosti, odpovídající věku pacientky, bez patologického nálezu. Operace diagnosticky uzavřena jako Uterus myomatosus permagnus et myoma uteri pendulum permagnum a potvrzena histologicky. Dle histologie se tedy jednalo o leiomyom dělohy s atrořckým endometriem. Adnexa odpovídající věku, paratubární serósní cysta.

Závěr
Dle klinického vyštření a UZ byl nález hodnocen jako myomatózní děloha, vzhledem CT popisu a lehce zvýšeným tumor markerů se diagnostika více přikláněla k malignitě. Operčně byla potvrzena obrovská myomatozní děloha s pendulujícím myomem, který imitoval ovariální tumor.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008