Perioperační komplikace u onkologických nemocných z pohledu sálové sestry

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 114p

Autoři: Staniční sestra M. Březinová; M. Dobečková; K. Kotrlová; J. Kosturová; D. Macíčková

V perioperační péči se sálová sestra ve své práci setkává s četnými komplikacemi u onkologických nemocných. Sálová sestra se dominantně setkává s komplikacemi při výkonech na operačním sále a při následných reoperacích. Peroperační komplikace zahrnují krvácení, poranění orgánů, perforaci trávicího traktu, kontaminaci dutiny břišní, komplikace spojené s aplikací peroperačního záření. Při reoperacích se setkáváme s ileosními stavy, krvácením, deshiscencemi anastomóz a peritonitidami. Komplikace u onkologicky nemocných jsou četnější pro častou malnutrici nemocných, komplikované a sdružené výkony, vyšší věk a častou polymorbiditu. Snahou operačního týmu je komplikacím předcházet správnou technikou operace, fyziologickým operováním a využitím miniinvazivních postupů v léčbě. Úkolem sálové sestry je zajistit nemocného před proloženinami, správnou fixaci nemocného k operačnímu stolu, zahřívání nemocného během operace, volba správného rouškování, příprava a předoperační kontrola přístrojů, akceptace změn operační techniky - konverze, zajištění adekvátního spektra stapleru a šicího materiálu.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009