Perkutánní a regionální možnosti léčby nádorů jater přehled metod.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XXII. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 187

Autoři: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina

Primární a sekundární nádory jater tvoří významný a z léčebného pohledu často velmi frustrující onkologický problém. Jsou zásadní příčinou morbidity a mortality nemocných s neoplastickým onemocněním. Vedle standardních postupů terapie maligních tumorů jater (chirurgie, systémová chemoterapie), které každým rokem svou efektivitu zvyšují, se za poslední desetiletí vyvíjely a etablovaly i radiologické intervenční metody určené právě pro ty nemocné, u kterých standardní řešení selhává. Terapeutické invazivní metody maligních tumorů jater mohou být buď intravaskulární (regionální chemoterapii cévkou či katétrem, chemoembolizace, předoperační embolizace portální žíly) nebo perkutánní (perkutánní aplikační metody, radiofrekvenční termoablace (RFA), perkutánní termální ablace laserem a ablace pomocí mikrovln, perkutánní kryoterapie)...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008