Permanentní brachyterapie spojená s resekcí plic.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Nádory plic a hrudníku

Číslo abstraktu: 150

Autoři: Doc. MUDr. Jan Fanta, Dr.Sc; O. Lang; A. Vlachová; MUDr. Jiří Votruba

Radikálně kurativní resekce plíce zůstává základním předpokladem úspěšné léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Velmi často se ale stane, že chirurg nemůže operaci radikálně dokončit. V poslední době se proto snažíme v těchto případech nabídnout pacientům alternativní postup – resekci plic doplňujeme peroperační permanentní intrakavitární brachyterapií 125I. Nejprve provedeme resekci plíce v takovém rozsahu, jak je to maximálně možné. Potom následuje lymfadenektomie spádových lymfatických uzlin. Nakonec implantujeme do operačního pole do těch míst, kde můžeme předpokládat lokální recidivu, prolenovou síťku s radioaktivními zrny 125I.
Pro permanentní peroperační brachyterapii používáme uzavřený zářič 125I, model 7000 Rapid Strand TM, který emituje gama záření o energii 22,1 – 35,5 keV. Radiaci produkuje 10 radioaktivních zrn typu IMC 6711, která jsou uchycena v jednom vstřebatelném vláknu, zrna jsou od sebe vzdálena po1 cm. Aktivita jednoho zrna je dodávána v rozmezí 7,8 – 29,2 MBq. Dávkový příkon na povrchu zrna je 0,268 – 1,004 mikro Gym-2 hod.-1. Podáváme celkovou dávku 100 Gy/pacienta, která je rozložená do hloubky 0,5 cm v okolní tkáni exponenciálně do dvou až tří měsíců.
Kompromisní postup – nekurativní resekce plic + peroperační permanentní brachyterapie gama zářičem 125I se jeví jako metoda, která by mohla zabránit výskytu lokálních recidiv nádoru, nebo je alespoň oddálit (v souladu se sděleními z USA). V rámci
řešení grantového projektu NR 8528-5/2005, IGA MZ České republiky, jsme začali provádět tyto operace od listopadu 2005. Prozatím jsme nezaznamenali žádné peroperační, nebo pooperační komplikace.
Po získání větších zkušeností budeme odbornou veřejnost dál informovat. Operační kombinace plicní resekce s následnou aplikací intersticiální brachyterapie 125I představuje alternativní postup, který pravděpodobně poskytne větší naději na délku přežívání, na snížení rizika výskytu lokálních recidiv a na zlepšení kvality života u těch nemocných, kde nelze dokončit radikálně – kurativní operaci.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006