PHENOTYPE OF PLASMA CELLS IN MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE AND MULTIPLE MYELOMA SUBJECTS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Multiple myeloma - Biology

Číslo abstraktu: 0204

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; Renata Suská; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008