PICC PORT JAKO DLOUHODOBÝ CÉVNÍ VSTUP - PRVNÍ ZKUŠENOSTI V ČR

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: VI. Onkochirurgie (obecná)

Číslo abstraktu: VI/312

Autoři: MUDr. Lukáš Sirotek; MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.; MUDr. Daniel Žák; MUDr. Jiří Dvorský; MUDr. Ondřej Zapletal

Východiska:

Dlouhodobé cévní vstupy mají své pevné místo v algoritmech systémové onkologické terapie. Z aktuálně dostupných implantátů volíme nejčastěji mezi podkožními žilními porty a PICC katetry. Každý z dostupných cévních vstupů má svá indikační kritéria, ale i svá rizika a nevýhody. Nový zástupce dlouhodobých cévních vstupů typu PICC port vyplňuje mezeru mezi podkožními žilními porty a PICC katetry.

Cíl:

Masarykův onkologický ústav je prvním zdravotnickým zařízením v ČR, které začalo používat PICC porty jako formu dlouhodobého cévního vstupu. Od února 2016 byly zavedeny PICC porty 20 pacientům, kteří stáli při volbě vhodného dlouhodobého cévního vstupu indikačně mezi obvyklým podkožním žilním portem a PICC katetrem. Cílem práce je zhodnocení prvních zkušeností s PICC porty.

Závěr:

Naše iniciální zkušenosti ukazují, že PICC porty jsou použitelnou alternativou při volbě dlouhodobého cévního vstupu. Implantáty spojují nízkou četnost periprocedurálních komplikací při implantaci PICC katetrů s výbornými dlouhodobými výsledky podkožních žilních portů. Pro důkladnější posouzení místa PICC portů mezi dlouhodobými cévními vstupy budou zapotřebí delší zkušenosti s použitým typem implantátu.

Podpořeno MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016