Plánování stereotaktického ozařování s využitím gatingu pomocí hybridního přístroje PET/CT.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: 17. Varia

Číslo abstraktu: 157

Autoři: Monika Velichová; Dis. Iva Křivánková

  

   Na oddělení nukleární medicíny (PET CENTRUM) Masarykova onkologického ústavu se provádí CT plic nebo jater pro účely plánování stereotaktické radioterapie na hybridním přístroji firmy SIEMENS Biograph True Point PET/CT. Vyšetření se provádí ve stejných podmínkách v jakých bude probíhat ozařování pacienta, tudíž je uložen ve fixačním vaku a oblast jaterní se stlačuje speciálním šroubovacím kompresorem.

   Cíl

   Cílem stereotaktické radioterapie je aplikace dostatečně vysoké dávky ionizujícího záření do cílového objemu dané velikosti,tvaru a lokalizace za současného šetření okolní zdravé tkáně.

   Metoda

   Seznámení přípravou, pomůckami a postupem vyšetření.

   Závěr

    Vlastní vyšetření probíhá ve třech fázích – normální dýchání, nádech a výdech. Pro potřeby radioterapie se zpracovávají snímky ze všech fází, protože ozařování trvá delší dobu, pacient při něm normálně dýchá a ložisko se ozařuje i s bezpečnostním lemem, který je vymezen právě polohami ložiska při nádechu a výdechu

  

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012