PLASMA ENDOSTATIN LEVELS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA: RELATIONSHIP TO PROGNOSTIC FACTORS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 26. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - biology

Číslo abstraktu: 1338

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007