PLASMA LEVELS OF SOLUBLE ENDOGLIN HAVE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1174p

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Monika Hrudková; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008