Plicní chirurgie v terapii kolorektálního karcinomu.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVI. Nádory plic

Číslo abstraktu: 154

Autoři: MUDr. Martin Sobotka; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.; MUDr. Ladislav Mitáš; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Marta Číhalová; Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

Cíl

Chirurgicky řešené plicní leze pacientů po operaci kolorektálního tumoru.

Pacienti a metody

Celkem 14 pacientů - 8 mužů (průměrný věk 63 let) a 6 žen (průměrný věk 59 let), kteří podstoupili klasickou otevřenou operaci v období 2003 - 2007 ze skupiny 835 pacientů sledovaných po operaci kolorektálního tumoru v letech 1996 - 2007. Indikací k operaci plic byla u všech solitární plicní leze. Byly provedeny tyto zákroky: lobektomie 6, bilobektomie 2, segmentektomie 4 a klínovité resekce 2.

Kompletní plicní resekce podle směrnic Evropské společnosti hrudní chirurgie byla provedena u 9 pacientů (65%), u nichž byla provedena lokálně specifická lymfadenektomie. Histopatologické vyšetření bylo provedeno na klasických formalínových preparátech zalitých parafinem a barvených hematoxylinem - eosinem, doplněno v případě potřeby o imunohistochemické vyšetření CK7, CK20 a TTF1.

Výsledky

V deseti případech byla nalezena plicní metastáza kolorektálního tumoru, u jednoho pacienta s postižením interlobárních lym-fatikých uzlin. Ve dvou případech byl diagnostikován metachronní primární nemalobuněčný nádor, jeden z nich s metastázami do hilárních lymfatik. U zbývajících dvou pacientů byl nalezen plicní chondrohamartom.

Závěr

Solitární plicní opacita u pacienta po operaci tumoru kolorekta nemusí být vždy metastázou. Je nutná kompletní resekce.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009