Plicní Lymfatika - Mapa 20I0.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 023

Autoři: MUDr. Martin Sobotka

Metastazování plicní rakoviny do mízního systému má klíčový prognostický význam. V průběhu let se k vyjádření míry postižení lymfatik vžilo mapování lymfatických uzlin. Jednotné hodnocení však nebylo možné díky používání dvou hlavních klasifikačních systémů: Narukeho a modifikované Mountain-Dresslerovy mapy. V sedmém vydání TNM byl pro klasifikaci plicní rakoviny zásluhou International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) vytvořen integrovaný a zdokonalený systém. Je to čin záslužný a mnohostranně vítaný, ačkoliv ani jeho výsledek jistě není definitivní.

Klinická koncepce rutinní hilové a mediastinální disekce (LND), formovaná v Cahanově týmu v Memorial Sloan Kettering Cancer Center na přelomu padesátých a šedesátých let (1) začala být v letech sedmdesátých podrobně podrobně studována na Východě (2) i na Západě (3).V letech devadesátých, kdy poznání lymfatického šíření NSCLC nabylo značné šíře, byla navržena lalokově specifická lymfadenektomie (4) a byly rovněž definovány nádory, které lymfadenektomii nevyžadují (5). Význam tohoto období nelze redukovat na čas argumentací Západu a Východu o zařazení stanice č. 10 do skupiny plicních nebo mediastinálních uzlin (6), naopak je třeba ocenit přínos této diskuse v hledání konsenzu.

Při hodnocení uzlinového postižení je nutno striktně odlišit disekci mízních uzlin (LND) od odběrů vzorků z jednotlivých skupin mízních uzlin nazývanou sampling (LNS). Ponechme zatím stranou přednosti LND proti LNS postupně odhalované upřesňujícím zpracováním dat nabytých randomizovanou studii ACOSOG Z0030 a připomeňme si jejich charakteristiky:

LND představuje cílené kompletní blokové vyjmutí lymfatických uzlin společně s okolní tukovou tkání v dané anatomické lokalizaci. To znamená, že spolu se všemi mízními uzlinami jsou odstraněny i lymfatické cévy, čímž jsou eliminovány veškeré latentní nádorové buňky lymfatického systému. LND tedy představuje celistvou snahu o lokální odstranění onemocnění i maximální přínos pro klasifikaci onemocnění (staging). Termín LNS znamená vyjmutí jednotlivých mízních uzlin bez okolní tkáně. To je vedeno předoperačním anebo peroperačním nálezem, z něhož plyne, které uzliny se jeví reprezentativní. Základní význam samplingu je bioptický, nikoliv terapeutický. LNS obvykle odstraňuje abnormální mízní uzliny.(7)

Nyní máme před sebou výsledek intenzivního všestranného úsilí posledních let - IASLC mapu, v níž jsou regionální mízní uzliny jednoznačně klasifikovány do pěti kategorií a sedmi zón:Lze s potěšením konstatovat, že jednota je možná, poohlédněme se dozadu na to z jakého chaosu se vynořila a s hřejivým vědomím, že řád existuje vykročme po jejích cestách.


Literatura:

  1. Cahan WG. Radical lobectomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1960; 555-573
  2. Naruke T, Suemasu K, Ishikawa S. Lymph node mapping and curability at various levels of metastasis in resected lung can¬cer. J Thorac Cardiovasc Surg 1978; 76, 832-9
  3. Mountain CF. Biologic, physiologic, and technical determinants in surgical therapy for lung cancer. In: Straus MJ editor. Lung Cancer. Clinical diagnosis and treatment. 2nd ed. New York: Grune et Stratton; 1983. p. 245-60.
  4. Asamura H, Nakayama H, Kondo H, Tsuchiya R, Naruke T. Lobe specific extent of systematic lymph node dissection for non-small cell lung carcinomas according to a retrospective study of metastasis and prognosis. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;117, 1102-1111.
  5. Noguchi M, Morikawa A, Kawasaki M, Matsuno Y, Yamada T, Kondo H, Shimosato I. Small adenocarcinoma of the lung cancer. 1995; 75, 2844-2852.
  6. Mountain CF, Dressler CM Regional lymph node classification for lung cancer staging. Chest 1997; 111,1718-1723.
  7. Lardinois D, De Leyn P, Van Schil P, Rami-Porta R, Waller D, Passlick B, Zielinski M, Junker K, Rendina EA, Ris HB, Has-se J, Detterbeck F, Lerut F, Weder W. ESTS guidelines for intraoperative lymph node staging in non-small cell lung cancer. Eur J Cardio-thorac Surg 2006; 30, 787-792.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010