Podíl onkologických onemocnění na nemocnosti v seniu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Nádory v seniu

Číslo abstraktu: 142

Autoři: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Demografické změny v České republice se ubírají podobným směrem jako v ostatních evropských zemích. V roce 2000 přesáhl podíl 65letých v naší zemi 14%, což je hranice, kdy se péče o tuto část populace stává celospolečenským problémem. Geriatrická problematika proto postupně nabývá na významu i objemu v mnoha medicinských oborech. Z pohledu obecného je geriatrický nemocný charakterizován multimorbiditou – ze statistických šetření vyplývají téměř 3 diagnózy chronických chorob na nemocného nad 60 let.
Z multimorbidity vyplývá bohatá farmakoterapie hraničící s polypragmázií s narůstajícím rizikem lékových interakcí, kumulace nežádoucích účinků a chyb v užívání. Dalšími obecně známými rysy, mnohdy méně branými v potaz, a tím významnějšími v onkologické diagnostice ve snaze o časnou detekci nádoru, jsou oligosymptomatologie, mikrosymptomatologie a příznak jiného orgánu. Dnešní pohled na celkovou nemocnost geriatrického nemocného je v rámci tzv. gigantů geriatrie, nebo také chorob „4 I“ – tedy instability a pádů, poruch intelektu, imobilizace, inkontinence a poruch integrity kůže. Těmto syndromologickým jednotkám je nyní věnována obrovská pozornost pro jejich komplexní vliv na celkovou kvalitu života seniorů a pro jejich mnohdy zásadní sociální konsekvence. Pokud seřadíme výskyt skupin onemocnění v seniu podle jejich prevalence, obdržíme následující pořadí:
 1. nemoci oběhového systému (I00-I99) 77%,
 2. nemoci endokrinní a látkové přeměny (E00-E90),
 3. nemoci pohybového aparátu (M00-M99) 42%,
 4. nemoci trávicí soustavy (K00-K93) 18%,
 5. nemoci dýchací soustavy (J00-J99) 9,6%,
 6. nemoci močové a pohlavní soustavy (N00-N99) 9%,
 7. nemoci nervové soustavy (G00-G99) 6,03%,
 8. nemoci dušení a poruchy chování (F00-F99) 5,8%,
 9. novotvary (C00-D48) 4,3%,
 10. nemoci oka (H00-H59) 4,1%,
 11. nemoci ucha (H60-H95) 2,9%,
 12. nemoci kůže a podkoží (L00-L99) 2,2%,
 13. nemoci krve a poruchy imunity (D50-D89) 2,2%,
 14. poranění a otravy (S00-T98) 2,1%,
 15. infekční choroby (A00-B99) 1%.


Při porovnání skupin chorob z hlediska příčiny úmrtnosti zůstávají nádory na druhém místě (25-30%) za chorobami oběhového systému (50%). S vyvíjejícími se metodami časné diagnostiky, perioperační péče, šetrných operačních zákroků, speciálních protokolů chemoterapie a radioterapie a podpůrné péče se zvyšuje šance i pro seniorskou populaci projít celým systémem onkologické diagnostiky a terapie se zachováním soběstačnosti i kvality života. Z tohoto pohledu je nutno mnohdy k onkologicky nemocným seniorského věku přistupovat velmi individuálně a zvažovat i za spolupráce nemocného jednotlivé modality diagnostiky i léčby s ohledem na konečný prospěch nemocného.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004