POKLES PSA PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty III

Číslo abstraktu: 016

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; MUDr. Pavel Verner; MUDr. Pavel Dušek; J. Jerie; P. Hanek; MUDr. Lubomír Hyršl; V. Kaliská

ÚVOD


Poločas specifického antigenu prostaty (PSA) v séru je asi 2,6 dne(2,2–3,2 dne). Hladina PSA by měla po radikální prostatektomii poklesnou na nedetekovatelné hodnoty během 2–4 týdnů. Hranice detekce u konvenčních testů pro PSA (Hybritech – Tandem-R) je 0,1 ng/ml. Po radikální prostatektomii by měla být hladina PSA pod touto hodnotou. Ultrasenzitivní test na PSA stanovuje hodnoty v tisícinách ng/ml. Běžně se však uvádí, že do tří týdnů po radikální prostatektomii poklesne prostatický specifický antigen (PSA) u nemocných s lokalizovaným onemocněním a negativními okraji na nulu. Minimální hladina PSA po operaci může být výsledkem neúplné resekce benigní prostatické tkáně(1). Nepřesné zhodnocení stavu může tak vést k nesprávné indikaci či naopak odložení adjuvantní léčby. Tzv. rizikové faktory, mezi něž patří i pozitivní okraje, mohou být například indikací k adjuvantní radioterapii. Čtyři pětiny pacientů s pozitivními okraji však mohou být definitivně vyléčeny samotnou radikální prostatektomií. Pokud by dostali adjuvantní radioterapii všichni nemocní s pozitivními okraji, 80 % z nich by bylo ozářeno zbytečně(2). Podobně je třeba zvážit časnou adjuvantní hormonální blokádu bicalutamidem, neboť bylo prokázáno, že mohou profitovat jen nemocní s pokročilejším onemocněním.

CÍL


Bylo prokázat, že pokles hladiny PSA k nejnižší hodnotě (nadir) trvá minimálně 2 měsíce, a je proto vhodné vyčkat s rozhodnutím o případně adjuvantní léčbě na hodnotu PSA 3 měsíce po výkonu.

MATERIÁL A METODIKA


Do prospektivní studie bylo zařazeno 56 nemocných, u nichž byla provedena od února 2004 do března 2005 radikální prostatektomie. U nemocných byla hodnocena hladina PSA 2, 4 8 a 12týdnů po výkonu pomocí ultrasenzitivního testu.

VÝSLEDKY


U 35 nemocných byla sledována dynamika poklesu PSA na hodnoty menší než 0,02 ng/ml 4 a 8 týdnů po radikální prostatektomii, jejich medián předoperační hodnoty PSA byl 7,61 ng/ml. U 21 nemocných byl pokles hladiny PSA na hodnoty vyšší než 0,02 ng/ml. Medián předoperační hodnoty byl u této skupiny také vyšší – 13 ng/ml. U nemocných v této skupině byla indikována adjuvantní léčba, nebo jsou dále pozorně sledováni.

ZÁVĚR


Postupný pokles hladiny PSA v séru nemocných po radikální prostatektomii lze sledovat do dvou měsíců, výjimečně i do 3 měsíců po výkonu. Pokud se rozhoduje o časné adjuvantní léčbě, je vhodné vyčkat až do doby dosažení nejnižší pooperační hodnoty PSA, to znamená 3 měsíce po operaci.
Literatura
  1. FOSTER, LS., JAJODIA, P., FOURNIER, G., SHINOHARA, K., CAROLL, P., NARAYAN, P. The value of PSA and TRUS-guided biopsy in detecting prostate fossa recurrence following radical prostatectomy. J Urol, 1993, 149, p. 1024.
  2. SIMON, MA., KIM, SS., SOLOWAY, MS. PSA recurrence rates are low after radical retropubic prostatectomy and positive margins. AUA, 2005, p. 1025.
  3. WIRTH, MP. et al. Bicalutamide 150 mg in addition to standard care in patients with localized or locally advanced prostate cancer: results from the second analysis of the early prostate cancer program at median followup of 5.4 years. J Urol, 2004, 172, p. 1865–1870.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005