Porodní bolesti a radosti domácí hospicové péče v Česku

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Domácí paliativní péče

Číslo abstraktu: 14

Autoři: Jana Sieberová

 

    Cílem sdělení je popis téměř tříleté zkušenosti autorky s poskytováním domácí hospicové péče v Královéhradeckém kraji a identifikace překážek v poskytování kvalitní paliativní péče. Autorka opustila svou profesi anesteziologické sestry ve prospěch umírajících pacientů a jejich rodin. Nyní pracuje v multidisciplinárním týmu jako vedoucí a vrchní sestra Centra domácí hospicové péče v Hořicích. V ČR asi dvě třetiny lidí umírají ve svém přirozeném prostředí a často jsou odkázáni na běžnou zdravotní péči sesterského týmu. Ta však poskytuje pouze omezenou pomoc. Nemají vlastní lékaře, nemají zdravotnické pomůcky. Nemocní jsou při zhoršení stavu odesíláni nejčastěji do zařízení LDN, kde je čeká anonymita, chlad a osamělost. Zdravotnický systém není stále dobře nastaven na poskytování dostupné paliativní péče a konec života je pro většinu lidí nedůstojný a zbytečně bolestivý. Jde-li nám o dostupnost paliativní péče, musí fungovat jak lůžková, tak domácí paliativní péče, ale také další její komplementy, např. paliativní oddělení v nemocnicích. Součástí sdělení jsou dvě kazuistiky.

Datum přednesení příspěvku: 12. 3. 2012