Porovnání Gleason score z biopsie a definitivního preparátu z radikální prostatektomie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 224(p274)

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; L. Němečková; MUDr. Eva Šimáková; prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.; MUDr. Lukáš Holub; MUDr. Josef Košina; MUDr. Miroslava Romžová; MUDr. Khaleda Baker

Úvod
V diagnostice karcinomu prostaty je standardem Gleasonův gradingový systém publikovaný v r. 1966 [1]. Popisuje celkovou architektoniku nádoru, dle jejíhož vzhledu je určována prognóza prostatického adenokarcinomu [2]. V textu se věnujeme diagnostice GS v biopsiích z prostaty a v prostatách po radikální prostatektomii hodnocených v původní škále GS 2-10 součtem 2 predominantních typů, tedy před zavedením modifikovaného hodnocení GS dle úpravy gradingového systému International Society of Urological Patology (ISUP) z r. 2005 [3]. Sledován byl výsledek v těchto dvou odlišných vyšetřeních patologem. Hodnocena byla shoda z biopsie a definitivního preparátu, procentuální vyjádření podhodnocených a nadhodnocených výsledků...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008