Poruchy imunity jako pozdní následky protinádorové léčby u dětí.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 082

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; MUDr. Jitka Radvanská; Mgr. Marie Hladíková; J. Jašinská; L. Moravcová; A. Saudská; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

Narůstající počet dlouhodobě vyléčených jedinců, kteří byli léčeni v dětství pro zhoubný nádor přináší nové problémy. Vyvíjející se dětský organismus je stále úspěšnější ale i intenzivnější léčbou snadno poškozen a proto stoupá počet pozdních komplikací. V současné době je věnována velká pozornost vztahu mezi poruchami imunity a nádory. Literární údaje i naše výsledky ukazují, že u většiny pacientů se solidními nádory nebývá porucha humorální ani buněčné imunity příliš častá (Lissoni a kol, 1990; Eckschlager, 1995). Všechny tři hlavní modality užívané v léčbě nádorů (operační léčba, aktinoterapie a chemoterapie) působí na imunitu negativně. Nejvíce se na vzniku sekundárních defektů imunity podílí chemoterapie, protože všechna cytostatika mají imunosupresivní účinek. Změny imunity po nekomplikované operaci většinou nebývají závažné a brzy se spontánně upraví. Při aktinoterapii závisí stupeň imunosuprese hlavně na rozsahu a lokalizaci ozařovaného pole. Při protinádorové léčbě je nejvíce postižena nespecifická imunita (snížený počet polymorfonukleárů) a specifická buněčná imunita (pokles počtu lymfocytů zvláště CD4+ a B-lymfocytů), imunita humorální je postižena méně protože protilátky přetrvávají relativně dlouho, omezena je však tvorba protilátek proti novým antigenům. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007