Postavení radioterapie v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 166

Autoři: MUDr. Běla Malinová; MUDr. Hana Stankušová, CSc.; MUDr. Roman Pajdlhauser

Nemalobuněčné karcinomy (NSCLC) představují zhruba 80-85% bronchogenních karcinomů (BCA). Většinou jsou diagnostikovány v pokročilých stadiích – až 50% z nich ve stadiu III a IV, pouze 20% pacientů je resekabilních. Radioterapie (RT) spolu s chirurgií a chemoterapií patří k základním léčebným modalitám NSCLC. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007