Postavení taxanů a anthracyklinů v terapii karcinomu prsu

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Adjuvantní chemoterapie pacientek s karcinomem prsu

Číslo abstraktu: 020

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008