Postup léčby u kolorektálního karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 187p

Autoři: Jana Romančinová; M. Nerudová

Léčba pacienta s kolorektálním karcinomem začíná na simulátoru, kde lékař s pomocí laborantů skiaskopicky označí ložisko tumoru. Dále pacient pokračuje na plánovací CT, podle řezů z CT vzniká ozařovací plán. Za týden se na simulátoru zkontroluje poloha tumoru a na pacienta se zamalují zaměřovací křížky. Před ozářením se provede kontrolní 3D zobrazení pomocí XVI, zde se ještě jednou prověří správnost polohy pacienta. Odchylky mohou být maximálně pár milimetrů.

Poté následuje vlastní ozáření. Délka ozáření u kolorektálního karcinomu je asi 5-7 minut. Pacient je ozařován po dobu 4 až 6 týdnů, dle stanovení dg. a dalších aspektů, které stanoví lékař.

Po ukončení léčby dochází pacient pravidelně na kontroly do dispenzární ambulance.Cíl

Přípravu a postup léčby zářením při dg. kolorektální karcinom.Metoda

Seznámení odborné veřejnosti formou přednášky s problémem léčby kolorektálního karcinomu. Výsledky

Pro úspěšnou léčbu kolorektálního karcinomu je důležité přesné určení a zakreslení ložiska, přesná práce se simulátorem, CT a lineárním urychlovačem a řádná příprava a informovanost pacienta o průběhu léčby.Závěr

Léčba je pro pacienta velice náročná,jak psychicky tak i časově. Je velmi důležitá spolupráce pacienta se zdravotnickým personálem.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010