Postup léčby u nádoru prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 276p

Autoři: M. Nerudová; Dis. Libuše Šidlová

Léčba pacientů s ca prsu začíná na simulátoru, kde lékař s pomocí laborantů skiaskopicky označí ložisko tumoru. Dále pacientka pokračuje na plánovací CT, podle těchto řezů vzniká ozařovací plán. Za týden se na simulátoru zkontroluje poloha tumoru a na pacienta se zamalují zaměřovací křížky. Před ozářením se provede kontrolní 3D zobrazení pomocí XVI, zde se ještě jednou prověří správnost polohy pacienta. Odchylky mohou být maximálně pár milimetrů.

Poté následuje vlastní ozáření. Délka ozáření u nádoru prsu je asi 5-7 minut, podle velikosti zasažené oblasti. Pacienti jsou ozařováni po dobu 4-6 týdnů, dle stanovení dg. a dalších aspektů, které stanoví lékař. Po ukončení léčby dochází pacient pravidelně a dlouhodobě na kontroly do dispenzární ambulance.

Cíl

Přípravu a postup léčby zářením při dg. ca prsu.

Metoda

Seznámení odborné veřejnosti formou přednášky s problémem léčby ca prsu.

Výsledky

Pro úspěšnou léčbu ca prsu je důležité přesné určení a zakreslení ložiska, přesná práce se simulátorem, CT a lineárním urychlovačem a řádná příprava a informovanost pacienta o průběhu léčby.

Závěr

Léčba je pro pacienta velice náročná, jak psychicky tak i časově. Je velmi důležitá spolupráce pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011