Potencionální riziko vzniku nádoru – radiační zátěž při diagnostickém ozařování v ČR.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: X. Onkologická rizika

Číslo abstraktu: 076

Autoři: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; P. Borek

Ze zákona (§63 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb.) musí mít každé radiologické pracoviště „ Místní radiologický standard“ a to
pro každý výkon a každý RTG přístroj zvláště. Vyšetření by pak na pracovišti měla být prováděna od 1.1.2005 podle tohoto standardu. Na základě této standardizace se pak dá vypočítat dávka a posoudit, zda vyšetření bylo standardně provedeno. Cílem pracoviště by mělo být dávku při diagnostickém ozáření snižovat na nezbytné minimum a pravidelně porovnávat s místními a národními radiologickými standardy. Na pracovišti by mělo probíhat porovnávání zaznamenaných veličin s diagnostickými referenčními úrovněmi (DRÚ) (podle vyhlášky č. 307/2002 Sb.)...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007