POUŽITÍ HRUDNÍCH A BŘIŠNÍCH DRÉNŮ U PACIENTŮ S RECIDIVUJÍCÍMI MALIGNÍMI VÝPOTKY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: VIII. Paliativní péče a symptomatická léčba

Číslo abstraktu: VIII/ 91

Autoři: MUDr. Miloš Pacal

U pacientů s recidivujícím ascitem a fl uidotoraxem s nutností opakovaných punkcí v intervalu kratším než týden obvykle zavádíme hrudní nebo břišní drén, který umožňuje vypouštět výpotek v domácím prostředí. Na souboru 64 pacientů z MOÚ, u kterých byl v letech 2011– 2014 zaveden drén, budou dokumentovány indikace zavedení drénu, zásady péče o drén a nejčastější komplikace a možnosti jejich řešení.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015