Použití operačního rektoskopu v chirurgii malignit konečníku.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 070

Autoři: MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Lukáš Fiala; MUDr. Zdeněk Eber

   Operační rektoskop jako přístroj reprezentující metodu transanální endoskopické mikrochirurgie byl do klinické praxe uveden na počátku osmdesátých let. Jedná se o elegantní endoskopickou metodu určenou pro úzké spektrum pacientů. V léčbě nezhoubných patologických procesů konečníku je limitující především vzdálenost od anu, vnitřní průsvit rekta a anatomické poměry v malé pánvi. V léčbě zhoubných nádorů je rozhodující, jedná-li se o výkon paliativní nebo kurativní. Pro paliativní výkony platí stejné omezení použitelnosti operačního rektoskopu, jako pro nezhoubné patologické procesy. Pro kurativní výkony musíme brát v úvahu limity dané vlastnostmi nádoru a jeho rozsahem.

   V MOÚ jsem za tři roky provedli 70 resekcí metodou TEM. Kurativní výkon pro maligní nádor byl proveden u 14 pacientů, paliativní výkon pro maligní nádor u 1 pacienta.

   Po vyhodnocení souboru jsme zaznamenali celkem 4 recidivy v průměrné časovém odstupu 13 měsíců s intervalem 7-34 měsíců, z toho u pacientů operovaných pro zhoubný nádor jsem zaznamenali 1 recidivu u pacienta operovaného primárně s paliativním záměrem, u kterého se z definitivního histologického vyšetření jednalo o radikálně odstraněný nádor pT2. Nutnost bezprostřední radikalizace operačního výkonu byla u 4 pacientů, důvodem byla diskrepance mezi závěry metod předoperační diagnostiky a definitivním histopatologickým zhodnocením.

   V jednom případě jsme zaznamenali pneumoretroperitoneum u pacienta po transmurální resekci rozsáhlého polypu zadní stěny rekta, které se však v pooperačním období spontánně resorbovalo bez nutnosti dalších léčebných opatření. Z dlouhodobého hlediska jsme zaznamenali pouze defekační dyskomfort u malého procenta pacientů a v ojedinělých případech inkontinenci větrů a tekuté stolice, která se do třech měsíců spontánně upravila.

   Raritním výkonem byla transmurální resekce cirkulárního polypu rekta v celém rozsahu stěny a cirkumference s transanálně konstruovanou end to end anastomozou šitou ručně pomocí operačního rektoskopu jednotlivými Z stehy a dále pak kombinovaný operační výkon – pravostranná hemikolektomie v jedné době s resekcí rektální patologie metodou TEM.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012