POUŽITÍ OPERAČNÍHO REKTOSKOPU V CHIRURGII NÁDORŮ KONEČNÍKU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 094

Autoři: MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Lukáš Fiala; MUDr. Miloš Pacal; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Východiska:

Operační rektoskop jako přístroj reprezentující metodu transanální endoskopické mikrochirurgie byl do klinické praxe uveden na počátku osm­desátých let. Jedná se o elegantní endoskopickou metodu určenou pro úzké spektrum pacientů. Indikace: V léčbě nezhoubných patologických procesů koneč­níku je limitující především vzdálenost od anu, vnitřní průsvit rekta a anatomické poměry v malé pánvi. V léčbě zhoubných nádorů je rozhodující, jedná-li se o výkon paliativní, nebo kurativní. Pro paliativní výkony platí stejné omezení použitelnosti operačního rektoskopu jako pro nezhoubné patologické procesy. Pro kurativní výkony musíme brát v úvahu limity dané vlastnostmi nádoru a jeho rozsahem. Jako onkologicky radikální výkon u zhoubného nádoru konečníku je v současné době celosvětově považovaná transmurální resekce nádoru ve zdravé tkáni, pokud nádorové buňky zasahují maximálně do submukózy při současně vyloučené angioinvazi. Jakékoliv pokročilejší stadium je zatíženo vysokým rizikem lokální recidivy při hlubším postižení stěny rekta nádorovými buňkami, uz­linovými metastázami při lymfangioinvazi nebo vzdálenou disseminací při venózní angioinvazi. Při venózní angioinvazi však radikalizace výkonu není zárukou prevence disseminace. Komplikace: Peroperační komplikace reprezentuje masivnější krvácení, očekávané otevření dutiny břišní při zákrocích na přední stěně konečníku nepovažujeme za komplikaci. Mezi časné pooperační komplikace řadíme bolest, špinění či krvácení, inkontinenci, infekční komplikace, dehiscenci a pneumoretroperitoneum. Z pozdních komplikací je možné pozorovat inkontinenci různého stupně, bolesti a píštěle.

Závěr:

Naše zkušenosti pramení z více než 100 výkonů provedených operačním rektoskopem a předběžné výsledky potvrzují závěry publikované v literatuře. Raritními výkony byly transmurální resekce cirkulárního polypu rekta v celém rozsahu stěny a cirkumference s transanálně konstruovanou end to end anastomózou šitou ručně pomocí operačního rekto­skopu jednotlivými Z stehy a dále pak kombinovaný operační výkon - pravostranná hemikolektomie v jedné době s resekcí rektální patologie metodou TEM.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013