Použití polyklonálních slepičích protilátek pro imunochemickou detekci metalothioneinu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 257 (p259)

Autoři: Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; P. Bláhová; Ing. Pavlína Šobrová; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova: Metalothionein – ELISA – Elektrochemie – Protilátky – Zhoubné nádory

Úvod
České Republice jsou zhoubné novotvary druhou nejzávažnější příčinou úmrtí. Podobně je tomu i ve světě. Ročně je u nás nově diagnostikováno více jak 50 tisíc případů nádorového onemocnění u lidí různého věku a polovina z nich nádorovému onemocnění podlehne [1,2]. Včasná, rychlá a senzitivní diagnostika umožní zahájit léčbu onemocnění v počátku onemocnění, což v řadě případů vede k úplnému vyléčení. Proto jsou hledány nové diagnostické postupy, které mohou včasné diagnostice nádorového onemocnění napomoci. Pro tento účel je třeba najít jasné a zřetelné ukazatele (markery), že v organismu je přítomen nebo vzniká zhoubný nádor. Naše experimentální práce se zabývá studiem metalothioneinu (MT) [3]. Jak nejnovější výzkum naznačuje, hladina MT může souviset s průběhem nádorového onemocnění. Objev metalothioneinu (MT) je datován rokem 1957, kdy Margoshes a Valee izolovali MT z koňských ledvin [4]. Metalothionein patří do skupiny intracelulárních, nízkomolekulárních na cystein velmi bohatých proteinů (obsah Cys až 30% v molekule proteinu) o molekulové hmotnosti 6-10 kDa. MT se skládají ze dvou vazebných domén a, b které jsou složeny z cysteinových klastrů. N-terminální část peptidu je označena jako b-doména, má tři vazebná místa pro dvojmocné ionty; C-terminální část peptidu (a-doména) má schopnost vyvázat čtyři dvojmocné ionty kovů. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007