Použití probiotik u onkologických pacientů.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: 19. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 176

Autoři: Mgr. Roman Goněc; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

   Probiotika jsou živé mikroorganismy, které příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele, pokud jsou aplikovány v přiměřeném množství. Prebiotika jsou hostitelem nestravitelné látky, které stimulují růst nebo aktivitu některých kmenů střevní mikroflóry a tím příznivě ovlivňují i hostitele.

   Probiotika, nejčastěji se používají bakterie rodu Lactobacillus a Bifidobacterium, upravují bakteriální osídlení tlustého střeva. Působí jednak přímým soutěžením s ostatními mikroorganismy, jednak snižováním pH na takovou úroveň, při které se jiné bakterie už přestávají rozmnožovat. Probiotika také stimulují imunitní systém a zvyšují tak obranyschopnost organismu. Ten si pak snáze poradí nejen s infekčním, ale i s nádorovým onemocněním. Probiotika pomáhají zmírňovat nežádoucí účinky, látek, které napadají střevní mikrofloru nebo působí toxicky na střevní sliznici. Typickým zástupce druhé skupiny léčiv jsou cytostatika. Při průjmu je vhodné kombinovat probiotika s prebiotiky.

   Prebiotika i probiotika jsou dostupná v celé řadě doplňků stravy, ale především v potravinách. Vhodným složením a doplněním jídelníčku tak lze podstatně zasáhnout do nežádoucích účinků léčby.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012