Pozdní následky onkologické léčby u dětí.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVIII. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 243

Autoři: Dis. Lucie Šimoničová; Lenka Krůtová; Dis. Jana Příjemská; Dana Tůmová; MUDr. Jana Zitterbartová

Pro léčebné postupy u dětských malignit je důležitá rozdílnost v histogenezi a patofyziologii vůči nádorům dospělého věku. Jsou odlišné svým histogenetickým původem, lokalizací tumoru, relativně rychlejším růstem s podstatně vyšším podílem růstové frakce nádoru a významně kratší dobou zdvojení počtu nádorových buněk (doubling time). Velmi často je prvním příznakem onemocnění až generalizace onemocnění. Léčba nádorů dětského věku má své specifické předpoklady vycházející z biologie buněk nádorů dětského věku. Dětské nádory jsou více citlivé k léčbě cytostatiky či k léčbě zářením. Tkáně a orgány dětí mají vyšší schopnost restituce Nemocný dětský organismus má nižší zátěž interkurentními chorobami a chybí fyziologická degradace organismu věkem. Také celkové léčebné výsledky u dětských pacientů s maligními nádory jsou lepší než u pacientů dospělého věku. Nicméně i při léčbě dětí vznikají závažnější a život ohrožující komplikace…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008