Pozitivní prostředí péče – cesta k bezpečí pacientů a sester jako téma ICN pro rok 2007.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: I. Součinnost onkologů s pacienty

Číslo abstraktu: 008

Autoři: Mgr. Jana Heřmanová; PhDr. Marie Zvoníčková

12. květen, den narození Florence Nightingale, je dnem, kdy se slaví Mezinárodní den sester. ICN (Mezinárodní rada sester), která sdružuje národní sesterské asociace ze 120 zemí světa, u příležitosti tohoto dne pravidelně vydává tzv. Tool Kit (informační a akční balíček) s materiály na vybrané téma, které aktuálně ovlivňuje ošetřovatelství. V letošním roce má tato publikace název Pozitivní prostředí péče: Kvalitní pracovní prostředí = kvalitní péče o pacienty. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007