Pozor, VIZITA!

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 122

Autoři: Mgr. Jana Víchová

Onkologické onemocnění představuje pro psychiku pacienta nezpochybnitelně výraznou zátěž. Mnoho oblastí této náročné životní situace je v současné době předmětem zájmu zdravotníků, jak v oblasti výzkumu, tak v klinické praxi. Pozornost je věnována kvalitní komunikaci, sdělování diagnózy, adaptaci pacientů nejen na tělesné, ale i na psychické, ekonomické i sociální změny související s nemocí. Všechny tyto faktory spadají do kategorie výrazných stresorů. Vedle toho však existují zdroje stresu, který je méně výrazný, ale pravidelně se opakující, a tedy neméně rizikový. Do této skupiny patří např. čekání na výsledky kontroly krevního obrazu, ležení pod ozařovačem, čekání na rozhovor s lékařem nebo tzv. velká vizita.

Věnovali jsme pozornost prožitkům a zkušenostem dětských pacientů a jejich rodičů, kteří jsou v péči KDHO FN Motol, a kteří pravidelně vidí skupinku lékařů procházejících oddělení. Jejich zkušenosti jsme zaznamenali a nabízíme jejich prezentaci doprovázenou stručným komentářem psychologa.

Práce vznikla s podporou VZ FNM 64203

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009