Práce poradny zdravé výživy a odvykání kouření v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 007p

Autoři: Ing. Iva Hrnčiříková; Z. Svobodová; J. Gajdošová; P. Svoboda

Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření pracuje pod záštitou Ústavu preventivního lékařství LF MU v Brně a Ligy proti rakovině Brno.

Náplní činnosti Poradny je poskytování odborného bezplatného poradenství v oblasti zdravého životního stylu při prevenci civilizačních onemocnění souvisejících s nevyváženou stravou a kouřením. Je vedena studenty postgraduálního studia oboru preventivní medicíny a slouží jako výukové pracoviště pro studenty oboru výživa člověka.
Poradenství v oblasti výživy:
 • snižování nadváhy

 • zdravotní problémy související s potravinovými alergiemi
 • poruchy příjmu potravy
 • dietní podpůrná léčba onkologických onemocnění
 • stravování různých generačních skupin
 • stravování těhotných a kojících
 • stravování sportovců
 • spolupráce na projektu „Těžká sázka“

Metodiky využívané při diagnostice a terapii: osobní a nutriční anamnéza, antropometrické vyšetření (posouzení tělesné hmotnosti – BMI, distribuce tuku – WHR, měření kožních řas, BIA), laboratorní vyšetření, hodnocení výživové spotřeby pomocí PC programů (24 hodinový recall, týdenní jídelní záznamy), kognitivně behaviorální přístup, pomoc při plánování a individuální tvorbě jídelníčků

Poradenství v oblasti odvykání kouření:
 • přednášková činnost o škodlivosti kouření pro studenty a žáky škol
 • motivace k nekouření žáků ZŠ – projekt „Tipni to“

 • metodika odvykání kouření – skupinové a individuální terapie

 • celoregionální soutěž „Típni to taky“ (motivační soutěž založená na sázce o nekouření)
Metodiky využívané při diagnostice a terapii: motivační test, Fageströmův dotazník, měření CO (Smokerlyzer), sledování hmotnosti, krevního tlaku, kognitivně behaviorální přístup léčby závislostí, indikace náhradní nikotinové léčby

Poradenství v oblasti pohybové aktivity:
 • sestavování plánů pohybové aktivity
 • doporučení vhodné pohybové aktivity
 • organizace společných kurzů zdravotního cvičení
Metodiky využívané při diagnostice a terapii: – motorické testy, testování pružnosti, ohebnosti, kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu, svalové síly a vytrvalosti (např. Ruffierova zkouška, Kaschův Step-test)

Další preventivní akce:
 • přednášky v oblasti zdravého životního stylu pro školy, podniky
 • akce „Odpal pro zdraví“ – sportovně preventivní akce pro středoškoláky zaměřená na prevenci obezity, kouření, rakoviny varlat, prsu
 • víkendové kurzy zdravého životního stylu

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006