Práce studijní sestry - koordinátorky

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: NLZP Blok I

Číslo abstraktu: 058

Autoři: Zdeňka Ptáčková

Klíčová slova: kvalifikace, příprava studie, průběh studie, technické zajištění studie, denní práce.

Cílem této přednášky je seznámit vás s prací studijní sestry po stránce technického zabezpečení a denní práce s pacientem.

Pacient, který přichází na Kliniku radioterapie a klinické onkologie má možnost být zařazen do klinických studií, které naše pracoviště nabízí. Již při první návštěvě kliniky je lékařem informován o možnostech zařazení do právě otevřených léčebných studií. Pacient má možnost na tyto informace o zařazení reagovat okamžitě, popřípadě má možnost si v klidu domova vše promyslet a vše prokonzultovat s rodinnými příslušníky. Pacient přímo od lékaře v den návštěvy naší kliniky obdrží Informovaný souhlas o dané studii. V případě souhlasu se zařazením do studie přichází na řadu konzultace se studijní sestrou, se kterou bude ve studiích v pravidelném kontaktu. Sestra zodpoví jeho případné dotazy a představí mu průběh studie se všemi podrobnostmi. Pacient se pravidelně dostavuje na průběžná vyšetření, kde již při první návštěvě probíhá vstupní vyšetření tzv. screening. Na základě výzev studijní sestry, které probíhají telefonicky, pacient dochází na jednotlivá vyšetření, které jsou uvedená v protokolu. Práce studijní sestry spočívá v koordinaci jednotlivých pracovišť a sběru dat. S každým nemocným pacientem zařazeným do studie jsou prováděny individuální zdravotní úkony směřující k nalezení vhodného léčebného prostředku či postupu. Pacient a zdravotní sestra jsou v neustálém kontaktu, čímž se pacientu dostává kvalitní lékařské péče.

Vlastní práce studijní sestry spočívá v kvalitní péči o pacienta, ale sestra musí zvládat studii po stránce technické. To znamená, že se sestra pravidelně vzdělává v oblasti vývoje nových léků a je v kontaktu s výrobcem léků. Sestra společně s lékařem jezdí na kongresy pořádané výrobcem léku, kde je podrobně vysvětlen postup při aplikaci léků, nežádoucích účinků a technické podpory. Tento proces je nazýván Investigátorský meeting.

Studijní sestra nachází podporu v celém organizačním a administrativním týmu:

  • studijní koordinátor,
  • studijní administrátor,
  • externí monitoři pro danou studii.

Bez této mezisložkové spolupráce by nevznikla žádná studie, tolik potřebná pro možnost vývoje nových účinných léků, které jsou v některých případěch jedinou možností, jak prodloužit pacientovi život či ho úplně vyléčit.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014