Pracovně-právní povinnosti a následky jejich porušení.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Právní aspekty pro NLZP

Číslo abstraktu: 170

Autoři: JUDr. Alena Tobiášová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010