PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PRO OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘE - KDY, U KOHO A PROČ INDIKOVAT PSYCHOLOGA V KONTEXTU RIZIKA PORUCHY PRACOVNÍ ADAPTACE U PACIENTEK S RAKOVINOU PRSU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: XII. Psychosociální péče

Číslo abstraktu: XII/313

Autoři: Mgr. Veronika Šutorová; PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

Východiska:

Jako kliničtí psychologové se setkáváme v praxi s ženami s rakovinou prsu, které žádají o odbornou péči až v době žádosti o pracovní neschopnost. Stabilizace jejich zdravotního stavu vyloučila spolu s tím automatickou kompenzaci psychických příznaků, především z okruhu úzkostí a deprese. Namísto aby ženy byly vytipovány a doporučovány do psychologické péče včas, již v době léčby, očekávají od nás později úlevy až v době sekundární traumatizace při ztrátě zaměstnání, příp. k obhájení nároku na invalidizaci samotnou.

Cíl:

Účelem přednášky je informovat odborníky o psychických stavech doprovázející ženy s rakovinou prsu. Přiblížit jim, kdy je vhodné indikovat psychoterapeutickou péči tak, abychom předcházeli sekundární traumatizaci v době ztráty pracovní role, či invalidizaci pacientek z psychických důvodů, abychom nepodporovali nežádoucí protektivní zdravotnický trend, vč. finančních nákladů státu. Upozorníme na rizikové faktory nezaměstnanosti, nároky zaměstnavatele, psychické důsledky léčby a jejich ovlivnění psychoterapeutickou péčí. Chceme apelovat na nutnost monitorování rizikovosti pacientek v nástupu do zaměstnání a ukázat - jakou roli má v resocializaci pacientek psychologická péče.

Závěr:

Sdělení přináší praktické implikace prevence nezaměstanosti u pacientek s rakovinou prsu. Vidíme jako řešení informovat ošetřující a obvodní lékaře o psychických příčinách invalidizace. Budeme prezentovat: jak vytipovat pacientky, která pacientka profituje, kdy zahájit spolupráci s odborníkem na duševní zdraví.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016