PRAKTICKÉ ASPEKTY HORMONÁLNÍ LÉČBY U KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Schůze necentrových lékařů

Číslo abstraktu: 18

Autoři: MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.

Hormonální léčba je základní součástí terapie hormonálně citlivého karcinomu prsu, používaná ve všech stadiích, v adjuvanci i paliativní léčbě. Je to nejstarší systémová cílená léčebná metoda, která je spojena s výrazně lepší kvalitou života ve srovnání s chemoterapií. Existuje řada variant léčebných sekvencí, z nichž většina je dobře ověřena proběhlými studiemi a klinickou praxí. Všechna nejvýznamnější doporučení onkologických společností zahrnují v první řadě několik linií endokrinní léčby se snahou o maximální možné oddálení zařazení chemoterapie. Kaskáda hormonální léčby karcinomu prsu závisí na hormonálním stavu organismu pacientky, hormonální dependenci vlastních nádorových buněk, čili stavu hormonálních receptorů, cíli léčby (adjuvantní, paliativní), stadiu onemocnění, druhu metastatického postižení, způsobu zvolené adjuvantní hormonální léčby nebo léčby první linie v případě metastatického postižení. Volbu či nutnost změny zvolené léčby ovlivní i individuální snášenlivost a projevy nežádoucích účinků. Perspektivu dále rozšiřují nové léky vstupující do léčby, umožňující překonat vznikající hormonální rezistenci. Ověřována je účinnost kombinací hormonální léčby s novými typy cílené léčby.

e-mail: lukesova.sarka@nemocnicenachod.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014