Praktické aspekty použití prostate cancer gene 3 (PCA3) v diagnostice karcinomu prostaty.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 083

Autoři: MUDr. Kamil Belej, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kaplan; MUDr. Oto Kőhler, CSc.; MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.; MUDr. František Chmelík

Cíl

Informace o neinvazivní diagnostice karcinomu prostaty pomocí detekce prostate cancer gene 3 (PCA3) z moči.


Metodika

Na základě zhodnocení dostupných literárních údajů a zkušeností s použitím PSA na vlastním pracovišti a Urologické klinice Erasmus Medical Center v Rotterdamu byla zhodnocena metodologie odběru a zpracování vzorků moče na PCA3. Zároveň byly shrnuty praktické indikace metody a její vliv na péči o nemocné s podezřením na karcinom prostaty nebo již diagnostikovaným onemocněním.


Výsledky

Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PCA3 je k dispozici k běžnému použití. Vývoj směřoval od vyšetření bioptických vzorků z prostaty přes vyšetření ejakulátu až po vzorek získaný z první porce moče po masáži prostaty. Výhodou, stejně jako u PSA, je termostabilita umožňující skladování vzorků při pokojové teplotě. Ve vzorcích se kvantitativně hodnotí množství mRNA nekódujícího genu PCA3 jehož množství se uvádí v poměru k mRNA prostatického specifického antigenu (PSA) jako PCA3 skóre. Výhodou praktického použití je kromě stability vzorku i nezávislost od patologických příměsí moče (hematurie, leukocyturie), vyloučení zkřížené reaktivity metody s jinými karcinomy (ledviny, močového měchýře, varlete) při genetických analýzách a objemu prostaty či věku vyšetřovaných mužů. Dosavadní indikace vyšetření PCA3 se soustředily na stanovení rizika karcinomu po negativní primární biopsii a na hodnocení předpovědi pooperačních nálezů u nemocných po radikální prostatektomii.


Závěr

Vyšetření PCA3 v moči přináší nové a v mnoha ohledech jedinečné možnosti diagnostiky u nemocných s karcinomem prostaty. Je potřeba provést další studie, aby bylo možno stanovit racionální indikace.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010