Praktické využití databáze obrazové dokumentace (kazuistika)

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: PACS

Číslo abstraktu: 225

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; J. Krpálek; MUDr. Miloš Pacal

Dokumentace lékařského nálezu je nezbytnou součástí každého provedeného výkonu. Běžnou praxí je slovní popis, který by měl objektivně informovat o výsledku. Slovní text je mnohdy nedostatečný, nepřesný. Je zvykem archivovat např. rtg snímky, dosud ale není povinnost archivace například endoskopických nálezů. Doplnění dokumentace obrazovým materiálem výrazně zvyšuje její kvalitu. Elektronická dokumentace obrazu je založena na jeho digitalizaci, zpracování a archivaci počítačovým programem. Tyto systémy se označují PACS (Picture Archiving and Communication Systém). Moderní přístroje pracují s obrazem v digitální podobě, u ostatních přístrojů je obraz na monitoru (analogový obraz) možné pomocí A/D (analog/digitální) převodníku transformovat do digitální-počítačové formy. Software počítače umožňuje obrázek prohlížet, zvětšovat, tisknout apod. Výhodou je i okamžitá dostupnost obrazové dokumentace a to na místě, kde je potřeba (např. na operačním sále), je možná komunikace v rámci konzultací na dálku, je možná fúze obrazů (např.CT/PET), dochází ke zkvalitnění diagnostiky a také léčby (např. při plánování ozařování). Rozsáhlá obrazová dokumentace může být využita pro digitální obrazové atlasy, které mohou být zveřejněny na Internetu nebo publikovány na CD-ROM médiích. Některé raritní endoskopické nálezy by byly bez této možnosti archivace zcela ztraceny. Digitalizace rtg obrazu s sebou přináší úsporu nákladů na filmy a chemikálie. Uchování dokumentace má svoje výhody i z forenzních důvodů. Nevýhodou počítačového zpracování jsou vysoké pořizovací náklady v závislosti na softwarovém a hardwarovém vybavení, nutnost přítomnosti správce a údržba sítě. Nelze opominout i důležité zabezpečení osobních dat. V současné době je v MOÚ ukládaná veškerá rtg dokumentace, nálezy z vyšetření na odd. nukleární medicíny, ultrazvuky, digestivní endoskopie. V našem krátkém sdělení Vám chceme ukázat praktické použití tohoto zobrazení u konkrétního pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005