Právní aspekty ´odstoupení od léčby´v ČR v roce 2010.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 140

Autoři: Mgr. Radek Policar

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010