Predoperačná radioterapia pri karcinóme rekta pre a proti.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 207

Autoři: MUDr. Karol Pál; MUDr. Igor Duda; MUDr. Ivana Krajčovičová; MUDr. Elena Bolješíková, CSc.; MUDr. Tibor Kružliak

Liečba karcinómu rekta sa stala za posledné desaťročia multimodálnou a stratifikovanou podľa štádia choroby. Hlavnými cieľmi tejto liečby sú lokálna kontrola tumoru, zlepšenie dlhodobého prežívania, pokiaľ možno zachovanie sfinktera, močových a sexuálnych funkcií a zlepšenie kvality života.

Liečba žiarením bola podľa analýzy nášho klinického materiálu indikovaná u viac ako 90% všetkých pacientov s karcinómom rekta.

Predoperačnú radioterapiu pri karcinómoch rekta sme zaviedli na našom pracovisku od roku 1998 ako štandardný postup a zároveň sme upustili od pooperačnej RAT. Používame obe formy predoperačnej RAT, ktoré považujeme skôr za komplementárne, ako alternatívne. Pre nefixované tumory v štádiu vyššom ako T2N0 využívame krátkodobú predoperačnú RAT v dávke 5x5,0 Gy za účelom „stabilizácie tumoru“ s operačným výkonom do 7 dní od jej ukončenia. Pre lokálne pokročilé semifixované alebo fixované tumory (T3b a T4) máme vyhradenú dlhodobú chemoradioterapiu v snahe dosiahnúť „downsizing“ alebo zriedka „downstaging“ a zlepšiť predpoklady kuratívnej resekcie. Restaging (CT) sa uskutoční 4 týždne, operačný výkon do 6 týždňov po jej ukončení. Predpokladom indikácie k predoperačnej RAT a výber jej formy je čo možno najpresnejší predoperačný staging s využitím všetkých zobrazovacích metód (TRUS, CT a/alebo MR).

Cieľom príspevku je poukázať na výhody a úskalia s týmto postupom spojené.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008