Předoperační aplikace fantomu ureteroileostomie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVII. Rekonstrukční onkourologie

Číslo abstraktu: 239(p276)

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; Bc. Eva Langrová; Kateřina Škrancová; Z. Součková; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.; MUDr. Vladimír Giblo; MUDr. Miroslava Romžová; MUDr. Petr Hušek; MUDr. Khaleda Baker

Úvod
V přípravě pacienta s karcinomem močového měchýře k radikální cystektomii je velmi důležitý fundovaný pohovor s pacientem o možnostech řešení následné derivace moči po odstranění měchýře. Jednou z možností operačního řešení je provedení ureteroileostomie. Jedná se o metodu funkční, přinášející z možných operačních postupů nízké množství komplikací bezprostředně po operaci i v dlouhodobém horizontu života pacientů. První provedení popsal Bricker v r. 1956 a postup dále zmodifkoval Wallace, nejčastěji hovoříme o Bricker/Wallasově operaci. Jedná se o operační řešení přinášející pacientům mimo jiné i estetickou změnu na těle a to vyvedením urostomie v pravém mezogastriu. Pro minimalizaci psychického traumatu po provedené operaci jsme v posledním roce, r. 2007, zvolili ke sžití se pacienta se stomií pomůcku arteficiální stomie s imitaci prolabující kličky tenkého střeva na stomické destičce.

Klíčová slova: teroileostomie, předoperační příprava

Materiál
Pacienti bývají přijímáni k operaci dva dny předem, tak aby proběhla řádná příprava vyprázdnění střeva. Tuto dobu předoperační hospitalizace využíváme pro vysvětlení celého operačního postupu a nově i k nalepení destičky s arteřciální stomií na břicho pacienta. Pacient tak ještě v relativně klidném období, bez operační rány, starostí kolem rekonvalescence zjistí, jak bude vypadat jeho stav v konečné fázi před odchodem do domácí péče.

Závěr
Za uvedené období jsme u pacientů takto připravovaných k ureteroileostomii pozorovali, že jim v psychicky napjatém období stomický fantom pomáhá snadněji se s přicházejícím stavem vyrovnat. Zlepšením předoperační přípravy vyhovujeme i prvnímu bodu Charty Mezinárodní asociace stomiků (IOA) z r. 2004, který klade důraz na předoperační poradenství, seznámení s operací a základními skutečnostmi o životě se stomií.

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., Urologická klinika FN a UK, Hradec Králové
36
louda@lfhk.cuni.cz

Obrázek

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008