Předoperační diagnostika nádorů příušních žláz.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 151

Autoři: MUDr. Tomáš Grézl; MUDr. Ivan Pár; MUDr. Aleš Hurdálek

Souhrn
Autoři srovnávají přínos vyšetřovacích metod sonografie a cytologie z biopsie tenkou jehlou (FNAB - fine needle aspiration biopsy) v předoperační diagnostice nádorových i nenádorových onemocnění příušních slinných žláz. Na vlastním souboru pak srovnávají shodu předoperační diagnózy s definitivním histologickým nálezem.


Úvod
V diagnostice onemocnění velkých slinných žláz na našem oddělení následuje po zhodnocení anamnestických údajů a po klinickém vyšetření pacienta ultrasonografie doplněná punkční aspirační biopsii s cytologickým vyšetřením. Pomocí ultrasonografie lze dosti přesně stanovit uložení, velikost slinné žlázy a vyšetřit periglandulárně uložené struktury, včetně spádových lymfatických uzlin. Punkční aspirační biopsie tenkou jehlou je cytodiagnostická metoda, která může v poměrně krátkém čase přispět k diferenciální diagnostice jednotlivých patologických stavů velkých slinných žláz.


Materiál a metoda
V období od 1.1.2000 do 28.2.2007 bylo na ORL oddělení v Kroměříži diagnostikováno a následně léčeno 133 pacientů (z toho 67 mužů a 66 žen, ve věkovém rozmezí od 12 do 86 let) onemocnění příušní žlázy. Sledováno je 133 ultrasonografických vyšetření, 117 cytologických vyšetření (provedených za palpační kontroly) ve srovnání se 137 histologicky ověřenými nálezy.


Výsledky
U 137 histologicky ověřených nálezů bylo provedeno 133 ultrazvukových vyšetření. Nejčastějším UZ nálezem bylo ložisko v larenchymu (85x) a cystický útvar v parenchymu (22x). Při UZ nálezu ložiska v parenchym byl nejčastější výskyt mix tumoru 46x a Warthinova tumoru 23x. FNAB byla provedena celkom 117 krát. 8 vzorků bylo nehodnotitelných. Maligní buňky prokázala FNAB ve všech 7 případech histologicky ověřených karcinomů.


Závěr
Naše zkušenosti dokládají užitečnost vyšetření FNAB v diagnostice nádorových i nenádorových onemocnění slinných žláz. V případě nádorových postižení je její největší přínos v rozlišení benigních a maligních nádorů. Její provedení nevyžaduje speciální technické vybavení. FNAB současně s UZ vyšetřením urychluje a upřesňuje diagnostiku nemocí slinných žláz a výrazně ovlivňuje terapii, zejména volbu chirurgického zákroku adekvátního rozsahu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008