Přehled metod nukleární medicíny využívaných při diagnostice a dispenzarizaci u pacientek s karcinomem mammy.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 287p

Autoři: Dis. Iva Křivánková; Monika Velichová

Karcinom prsu je nejčastější nádorové onemocnění u žen v České republice. Mezi hlavní rizikové faktory patří: pohlaví (u mužů se vyskytuje pouze vzácně), věk mezi 50-60 lety, výskyt nádorů v rodině (zejména u matky, sestry či dcery se riziko zdvojnásobuje), osobní dispozice (duplicita v druhém prsu). Prognóza a úspěch terapie závisí na stupni pokročilosti nádoru, jeho velikosti, agresivitě a metastatickém postižení.

Cíl

Seznámení odborné veřejnosti s přehledem metod nukleární medicíny, jenž se využívají při diagnostice a následné dispenzarizaci u pacientek s karcinomem mammy.

Metoda

Seznámení s prevencí, postupem a jednotlivými metodami.

Závěr

Lze říci, že výše zmiňované metody nukleární medicíny významně přispívají k diagnostice a lokalizaci vzdálených metastáz, zhodnocení předoperačního stavu pacientky a následného monitoringu efektu léčby

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011