PREKANCERÓZY DĚLOŽNÍHO HRDLA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 261

Autoři: MUDr. Alena Filková; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Jako prekancerózy děložního hrdla označujeme epiteliální změny buněk: 1) dlaždicobuněčného epitelu – cervikální intraepiteliální neoplazie – CIN I–III nebo také squamózní intraepiteliální léze – SIL (LSIL, HSIL), 2) žlázového epitelu – cervikální glandulární neoplazie (CGIN), do nichž patří low-grade a high-grade léze včetně AIS (adenokarcinom in situ). V etiopatogenezi vzniku těchto lézí hraji nejvýznamnější roli lidské papilomaviry – high-risk typy těchto virů byly detekovány u 60–93 % high-grade prekanceróz, 30–60 % low-grade lézí a u 99,7 % spinocelulárních karcinomů, 56–94 % adenokarcinomů. Low-risk typy těchto virů mají význam v etipatogenezi vzniku genitoanálních bradavic (kondylomata accuminata). Kromě cytologického stěru z čípku, kolposkopického nálezu a histologického vyšetření z cílené punkční  biopsie má význam v detekci prekanceróz i HPV testace založená na PCR detekci virové DNA. Pacientky s low-grade lézemi děložního hrdla sledujeme v gynekologické ambulanci po 3–6 měsících. V případě detekce high-grade léze děložního hrdla přistupujeme k odstranění postižené části čípku – ke konizaci, cylindrické disekci, u starších žen v indikovaných případech i k hysterektomii. U mladších žen provádíme operaci s ohledem na zachování fertility, u gravidních žen tyto léze sledujeme, a pokud neprogredují, odkládáme jejich řešení na období po šestinedělí. Incidence karcinomu děložního hrdla je v České republice 19/ 100 000 žen. Cílem současného organizovaného cervikálního screeningu je standardizace gynekologických preventivních prohlídek, které v řadě zemí zahrnují kromě cytologických stěrů u žen po 30. roce věku také HPV testaci, čímž snižují riziko falešně negativních nálezů. K očkování proti high-risk HPV virům jsou na našem trhu dostupné dvě vakcíny, z nichž jedna (Silgard) zahrnuje i spektrum low-risk HPV virů zodpovědných za vznik anogenitálních bradavic. I přes dobře organizovaný screening těchto prekanceróz v České republice jej řada žen ignoruje, ať již z obavy z vyšetření, či z pracovního přetížení, a zanedbávají tak péči o své zdraví.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014